Vrije basisschool Sint – Pieterscollege

Schoolgegevens
gemeente Laken
provincie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
onderwijsnet Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
onderwijstype Gewoon Basisonderwijs
Reguliere Financiering
Bouwprogramma

Het bouwprogramma omvatte afbraakwerken, verbouwingswerken aan de klaslokalen, de turnzaal en de inrichting van een interactieve leerbevorderende de speelplaats, Op de bovenste verdieping van de school is een kinderdagverblijf gehuisvest.

© Thibaut De Winter