Virga Jesse college

Schoolgegevens
gemeente Hasselt
provincie Limburg
onderwijsnet Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
onderwijstype Gewoon Secundair Onderwijs
DBFM
Bouwprogramma

De nieuwe sporthal kan in drie compartimenten ingedeeld worden en bijkomend één dojo. Om extra speelruimte voor de leerlingen te creëren, werd bovenop het dak een sportdak gebouwd. Het sportdak en de sporthal bieden de mogelijkheid om de middag gezond en sportief door te brengen.
Onder de vorm van klascompetities of andere activiteiten draagt dit gebouw bij tot de verwezenlijking van ons pedagogisch project.
Specifiek voor dit project is de samenwerking met de stad Hasselt om de volledige sporthal na de schooluren aan hen te kunnen verhuren. Tijdens de zomervakantie vinden er ook sportkampen voor jongeren plaats.

© AG Real Estate