Atlas College

Schoolgegevens
gemeente Genk
provincie Limburg
onderwijsnet Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
onderwijstype Gewoon Secundair Onderwijs
Reguliere Financiering
Bouwprogramma

Atlas College Genk is sinds 1 september 2018 de nieuwe allesomvattende naam van vier scholen van het Katholiek Secundair Onderwijs in Genk: Sint-Jan Berchmanscollege, Technisch Instituut Sint-Lodewijk, Regina Mundi, Kunstschool Genk en een studentenverblijf. De scholengroep is gehuisvest op één grote site op de onderwijscampus Bret, dat zich situeert aan de rand van het centrum van Genk.
De onderwijscampus is het resultaat van de gefaseerde uitvoering van het masterplan met verschillende domeinen; Junior, Klassieke Humaniora, Economie en Organisatie, Wetenschap en Sport, Zorg en Welzijn, Kunst en Vormgeving, Techniek en Innovatie en Studentenhuis.

© Thibaut De Winter