Passiefscholen

Binnen het pilootproject passiefscholen worden 19 Vlaamse passiefscholen gebouwd verspreid over alle provincies en onderwijsnetten.

10 projecten basisonderwijs
8 projecten secundair onderwijs
1 project Centrum voor Volwassenen Onderwijs

Voor een passiefschool kunnen de bouwkosten hoger liggen door de doorgedreven isolatie en ventilatie en door een grondige controle en nauwgezette opvolging van het ontwerp- en bouwproces. Voor hun pilootfunctie ontvangen de scholen van de Vlaamse overheid 235 euro/m2 bovenop de standaardsubsidie die volgens de financiële norm van toepassing is.

De rol van Agion binnen dit pilootproject
19 Vlaamse passiefscholen

Eind 2017 waren er 18 scholen van de 19 pilootprojecten in gebruik.

x
  • GO!
  • Officieel gesubsidieerde sector
  • Vrij gesubsidieerde sector

Voor het DBFM-project van het Bernarduscollege in Oudenaarde is de 1ste fase in gebruik genomen. De 2de fase is nog in uitvoering.

14 scholen van de 19 pilootprojecten hebben ondertussen het certificaat ontvangen waaruit blijkt dat ze voldoen aan de criteria van de passiefhuisstandaard.

Opvolging en monitoring

Cover rapport passiefscholen Tijdens het ontwerp- en bouwproces detecteren AGION en een onafhankelijke kennisinstelling (Pixii) aandachtspunten waarover de passiefbouwprojecten een advies krijgen.
Bij de oplevering worden de projecten geëvalueerd op het behalen van de decretaal vastgelegde criteria. Het voldoen aan de criteria van de passiefhuisstandaard moet blijken uit een kwaliteitsverklaring.
Daarnaast volgt AGION de pilootprojecten gedurende twee jaar op en wordt er hierover ook gerapporteerd. Het rapport legt de focus op passiefbouw in scholen en wat de passiefbouwmethodiek betekent voor scholen.
Raadpleeg hier het tweede tussentijds rapport.