Communicatie, sensibilisering en adviesverlening

Schoolbouwformule

Schoolbouwformule "Schoolbouwformule" organiseert op regelmatige tijdstippen thematische workshops en richt zich rechtstreeks tot alle actoren binnen de bouw of renovatie van schoolgebouwen.
De workshops laten de bezoekers kennis maken met de onafhankelijke visie van experts die dagelijks werken aan de school voor de toekomst. Kennis en concrete cases worden met elkaar geconfronteerd.
AGION participeert als neutrale kennispartner aan Schoolbouwformule.

In 2017 werden workshops georganiseerd over:

  • Ademen zonder zorgen. Over de luchtkwaliteit in onze schoolgebouwen
    Luchtkwaliteit in schoolgebouwen is van belang voor het comfort en de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten. Bovendien heeft een slechte luchtkwaliteit een negatieve invloed op de leerprestaties. De CO²-concentratie is een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Wanneer de CO²-concentratie in een klaslokaal hoog is, betekent dit ook dat de concentratie van zuurstof laag is. Deze verontreiniging kan gezondheidsklachten en discomfort veroorzaken. Deze workshop benadert dit thema zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk.

  • Het schoolgebouw van de toekomst
    Een ‘school van morgen’ realiseren is meer dan bouwen alleen. Het gaat om het vernieuwen van een complete leeromgeving. Hoe plan je de bouw van een school die pas binnen enkele jaren opgeleverd kan worden en dan nog ettelijke decennia moet meegaan terwijl je amper kan voorspellen hoe de toekomst van het onderwijs er binnen vijf tot tien jaar zal uitzien? Ervaringsdeskundigen en experts zoomen in op deze en andere vragen.
Schoolgebouwen in beeld 2013-2017

Website Agion De voorbije vijf jaar zijn in Vlaanderen en Brussel heel veel nieuwe scholen gebouwd en bestaande gebouwen vernieuwd of uitgebreid. Het fotoboek 'Schoolgebouwen in beeld' zet tientallen projecten in de kijker en toont de enorme verscheidenheid en rijkdom van de schoolinfrastructuur die de voorbije vijf jaar (2013 – 2017) gerealiseerd werd.
Uitgangspunt is aantrekkelijke, moderne, eigentijdse schoolinfrastructuur aangepast aan de noden en onderwijsuitdagingen van de 21e eeuw.
Het fotoboek is opgebouwd uit zes verschillende thema’s; multifunctionaliteit, klas- en vaklokalen en specifieke binnen – en buitenruimtes, duurzaamheid, efficiënt gebruik van de ruimte, herbestemming en sanitair.
Doorblader het fotoboek.

Focus op Scholenbouw
Focus op Scholenbouw nieuwsbrief AGION verspreidde in 2017 zes digitale nieuwsbrieven ‘Focus op scholenbouw’.

De nieuwsbrief heeft tot doel:

  • actuele informatie over scholenbouw aan te bieden aan onze doelgroep
  • de doelgroep te wijzen op belangrijke wijzigingen, beslissingen, evoluties van de organisatie
  • dringende berichten te verspreiden
  • bij te dragen tot een positief imago van het agentschap
Instrument voor Duurzame Scholenbouw

Duurzame scholenbouw Het GO! en AGION lieten in 2009 het Instrument voor Duurzame Scholenbouw ontwikkelen. Dit is een praktische leidraad voor de integrale aanpak van duurzaamheid bij scholenbouw. “Het laat de bouwheer toe om zijn ambitieniveau te bepalen en te bewaken van voorontwerp tot ingebruikname. Het instrument is een zelfsturend handboek in drie delen. In het najaar van 2016 actualiseerden AGION en GO! dit instrument volgens de regelgeving en de aanbevelingen van dat moment. In 2017 zijn de eerste stappen gezet voor een verdere update.

Pimp je speelplaats

Duurzame scholenbouw Speelplaatsen van Vlaamse scholen zijn vaak grijs, saai en verhard.
‘Pimp je speelplaats’ wil schoolspeelplaatsen boeiender en natuurlijker maken.
Groene en veelzijdige speelplaatsen dragen o.a. bij aan de gezondheid van de leerlingen, verminderen het pestgedrag, ontkiemen actief burgerschap en engagement.
In 2016 lanceerde het projectteam van ‘Pimp je speelplaats’ voor het 3de jaar op rij een oproep aan de scholen om zich kandidaat te stellen voor 4000 euro projectsteun voor een groene speelplaats. 120 scholen in Vlaanderen en Brussel gaven gevolg aan de oproep. Er werden 25 laureaten geselecteerd. AGION maakte deel uit van de stuurgroep ‘Pimp je speelplaats’ en zetelde in de jury.
Eind november 2017 werd ‘Pimp je speelplaats 4’ gelanceerd.