Vrije basisschool Lutgardis

Schoolgegevens
gemeente Etterbeek
provincie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
onderwijsnet Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
onderwijstype Gewoon Basisonderwijs
Reguliere Financiering
Bouwprogramma

De school realiseert dit bouwproject via een masterplan verspreid over verschillende fasen en gebouwen op en rond de scholencampus. De verschillende (ver)bouwfasen zorgen ervoor dat de school als één nieuw geheel gaat functioneren.
Lutgardisschool stelt de speelplaats, refter en klaslokalen open voor speelpleinwerking en de muziekschool.
De basisschool Lutgardis, het kinderdagverblijf De Kollebloem en de instelling voor buitenschoolse opvang Stroomopwaarts huisvesten op één en dezelfde site.

© Thibaut De Winter