Provinciale school voor Buitengewoon Onderwijs, De Sterretjes

Schoolgegevens
gemeente Tienen
provincie Vlaams-Brabant
onderwijsnet Gesubsidieerd Officieel Onderwijs
onderwijstype Buitengewoon Basisonderwijs
Reguliere Financiering
DBFM
Bouwprogramma

Door zijn duidelijke ruimtelijkheid wordt het gebouw leesbaar voor zowel de kinderen als de bezoekers. De vele doorzichten en brede gangen creëren open ruimtes. De open ruimtes zijn verbonden tot een uitgestrekt speellandschap. Daarnaast zijn er zeer specifieke lokalen ingericht; de snoezelklas en de time-outruimte. De speelterreinen en de sportzaal vormen de ruggengraat van het schoolgebouw. De sportzaal is opgevat als atrium die visueel en programmatisch wordt verbonden aan een polyvalente zaal.