Hardenvoort Antwerpen

Schoolgegevens
gemeente Antwerpen
provincie Antwerpen
onderwijsnet Gesubsidieerd Officieel Onderwijs
onderwijstype Gewoon Basisonderwijs en Secundair Onderwijs
Reguliere Financiering
Bouwprogramma

Dit schoolgebouw is een passieve brede schoolcampus, met bijzondere aandacht voor vernieuwende onderwijsmethodes en leerlandschappen, flexibel en creatief omgaan met schaarse ruimte in een stedelijke context. De campus huisvest een grote kleuter- en lagere school en een volledig nieuwe middelbare school.
De kleuterschool bevindt zich op het gelijkvloers in een gesloten, veilige en geborgen vorm. De middenschool zit in een toren die zich op de stad en de wereld richt.