DBFM

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).

Het publiek-privaat investeringsprogramma voor scholenbouw 'Scholen van Morgen' is goed voor 182 projecten, meer dan 200 nieuwe of grondig gerenoveerde schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel en een investering van ongeveer 1,5 miljard euro. Meteen is dit het grootste publiek-private scholenbouwprogramma in Europa van de afgelopen jaren.

De DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ is een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse overheid en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis.

DBFM

De DBFM-vennootschap 'Scholen van Morgen' staat in voor:

Design - het ontwerp

Build - de bouw

Finance - de financiering

Maintain - het eigenaarsonderhoud van de scholen gedurende 30 jaar


In ruil hiervoor betaalt de betrokken inrichtende macht aan de DBFM-vennootschap gedurende 30 jaar vanaf de voorlopige oplevering per kwartaal een prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoeding. Na de periode van 30 jaar wordt de inrichtende macht eigenaar van de schoolinfrastructuur.

AGION

  • geeft advies in ontwerpfase en goedkeuring na aanbesteding bij de individuele DBFM-projecten.
  • betoelaagt een percentage van de beschikbaarheidsvergoeding die de inrichtende macht aan de vennootschap moet betalen gedurende 30 jaar vanaf het voorlopig beschikbaarheidscertificaat.
  • betoelaagt de onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs voor de begeleiding van hun inrichtende machten in het kader van het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’.
182 individuele scholenbouwprojecten

Door de verlaging van het BTW-tarief op scholenbouw kwam er 160 miljoen euro extra investeringsruimte vrij binnen het programma Scholen van Morgen.

165 initiële projecten
+
17 extra projecten dankzij verlaging BTW-tarief
=
182 totaal aantal DBFM-projecten
182 individuele scholenbouwprojecten
200 schoolgebouwen
707.000 m2 totale gebouwoppervlakte
125.000 leerlingen

Verspreid over alle onderwijsnetten:

117 projecten vrij gesubsidieerd onderwijs
29 projecten officieel gesubsidieerd onderwijs (waaronder 3 provinciale scholen)
36 projecten Gemeenschapsonderwijs

Het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ telt acht passiefscholen.

‘Scholen van Morgen’ focust zich op nieuwbouw en substantiële renovatie van verouderde schoolgebouwen. De gemiddelde gebouwoppervlakte van een DBFM-project bedraagt 3 890 m2.

De DBFM-projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen. Met het DBFM-programma worden in meer dan 100 verschillende Vlaamse steden of gemeenten nieuwe scholen gebouwd. De steden met het grootst aantal projecten binnen ‘Scholen van Morgen’ zijn Antwerpen (10), Kortrijk (8), Gent (8), Vilvoorde (7), Hasselt (5) en Roeselare (5).

x
  • 0 DBFM projecten
  • 1 DBFM project
  • 2 DBFM projecten
  • 3 DBFM projecten
  • 4 DBFM projecten
  • meer dan 4 DBFM projecten
Aantal projecten per provincie

Kaart aantal projecten per provincie
76 projecten basisonderwijs
73 projecten secundair onderwijs
30 projecten zowel basis als secundair onderwijs
2 projecten internaten
1 project centrum voor Volwassen Onderwijs

Meer dan 60 verschillende architectenbureaus en een 10-tal aannemersconsortia ontwerpen, bouwen en onderhouden de DBFM-projecten.

Stand van zaken 2017
165 projecten beschikken reeds over een bouwvergunning
163 projecten werden aanbesteed
159 initiële individuele DBFM-contracten
+
3 individuele DBFM-contracten ondertekend in 2017
=
162 totaal aantal individuele DBFM-contracten
150 projecten volledig in gebruik
11 projecten in bouwfase
4 projecten in aanbestedingsfase
17 projecten in ontwerpfase

De bouw- en opleveringspiek van deze DBFM-operatie lag in 2016. Niettemin werden in 2017 nog eens 40 projecten opgeleverd en in gebruik genomen, goed voor 128.290 m2 aan gebouwoppervlakte.

150 projecten volledig in gebruik
553.349 m2 aan opgeleverde gebouwoppervlakte
Eind 2017 is 91% van de initiële portefeuille van 165 projecten volledig in gebruik.
De 17 extra projecten in het kader van de inbreiding van het programma bevinden zich volop in de ontwerpfase. 16 van deze projecten kregen voor eind 2017 een architectenbureau toegewezen en de fase voorstudie startte op.
Op 22 december 2017 kon 't Kofschip in Duffel als 150ste School van Morgen de deuren openen. En dit 3,5 jaar na de oplevering van de allereerste DBFM-school in Londerzeel.
Scholen van Morgen plant in 2018 nog een 10-tal bijkomende schoolbouwprojecten volledig op te leveren.

x