Nieuw projectspecifiek DBFM – programma

De Vlaamse overheid plant opnieuw een samenwerking met de private sector om scholen te bouwen. Het Vlaams Parlement keurde op 25 november 2016 het decreet voor een nieuw DBFM-investeringsprogramma goed. Hiermee kreeg een nieuw programma van alternatieve financiering van scholenbouw vorm.

In dit nieuwe DBFM-programma zijn de scholen rechtstreeks en sterker betrokken. Schoolbesturen zullen zelf verantwoordelijk zijn voor de aanbestedingsprocedure die moet leiden tot de aanduiding van een private partner. De DBFM-aanpak blijft behouden.

Eén of meer schoolbesturen plaatsen het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (gedurende 30 jaar) van verschillende schoolbouwprojecten in de markt.

Een privaat consortium met een financier, ontwerper en aannemer stelt zich kandidaat om verschillende schoolbouwprojecten te realiseren en gedurende 30 jaar te onderhouden. Daarvoor ontvangt de private partner een beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van 30 jaar.

AGION voert in opdracht van de Vlaamse Onderwijsminister dit nieuwe projectspecifieke DBFM-programma uit.

Er werd een projectbureau opgericht met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de onderwijsnetten en een aantal externe deskundigen inzake PPS en scholenbouw.

Selectie van de projecten
Op 5 maart 2017 lanceerde minister Crevits een oproep voor de schoolbesturen om dossiers in te dienen voor het nieuwe projectspecifieke DBFM-investeringsprogramma. Een schoolbestuur kon kiezen om ofwel één scholenbouwproject te realiseren, ofwel in een projectcluster verschillende scholenbouwprojecten te realiseren, ofwel met meerdere inrichtende machten samen in een projectcluster verschillende scholenbouwprojecten te realiseren. De schoolbesturen konden hun aanvragen indienen bij AGION tot eind mei 2017.

De oproep kan een succes genoemd worden. Wat de (grote) behoefte aan schoolbouwwerken verklaart. 52 aanvraagdossiers uit de drie onderwijsnetten werden ingediend, gebundeld over 21 clusters, goed voor circa 300.000 m² aan gebouwoppervlakte en een totale geraamde investeringskost van meer dan 600 miljoen euro. Er zijn negen kandidaat-clusters met telkens één projectdossier en 12 kandidaat-clusters met meerdere projectdossiers. Vanuit alle Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er kandidaat-dossiers ingediend.

Voor de betoelaging van dit nieuw DBFM-programma voorziet de Vlaamse Regering, naast de middelen voor de reguliere financiering voor scholenbouw, jaarlijks 36,5 miljoen euro. Met het nieuwe DBFM-programma zal ongeveer 550 miljoen euro worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe scholen.

AGION en het GO! hebben de aanvragen beoordeeld aan de hand van negen decretale selectiecriteria en advies gegeven aan de minister van Onderwijs over de selectie en rangschikking.

Aanvraagdossiers
Cluser Totale Bruto-oppervlakte gebouwen (m²)
Antwerpen-Brecht 21 556
Broeders van Liefde 35 342
Gent-Ninove 10 818
KOBA 1 28 018
SMI-ARKO Roeselare - Ardooie 18 291
Wingene-Poperinge-Maldegem 17 322
GO! Cluster 1 21 386
GO! Cluster 2 28 183
Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Gent 10 080
Ignatius scholen Brussel 12 450
Katholiek Onderwijs Gent Agglomeratie 15 102
Scholengemeenschap Lanaken 12 760
Sint-Maartensscholen Ieper 20 800
totaal 252 108

Nieuwe DBFM totale gebouwoppervlakte

x
  • < 500
  • > 500
  • > 2500
  • > 5000
  • > 7500
  • > 10000

Na de selectie

De inrichtende machten van de projecten kunnen rekenen op de ondersteuning van een projectbureau en AGION. Samenstelling

In het najaar van 2017 heeft AGION in samenwerking met School Invest NV type-opdrachtdocumenten op de website geplaatst en werden er informatiesessies georganiseerd voor de geselecteerden.

De geselecteerde scholenbouwprojecten werken hun projectdefinities uit. Bedoeling was om tegen midden 2018 de eerste clusters in de markt te plaatsen.